Главная > Договір оферти

Договір оферти

Дана Публічна оферта, далі — «Оферта», є офіційною публічною пропозицією про придбання інформаційно-консультаційних послуг «ФОП Мошенець Наталія Юріївна» та залучених на умовах цієї Оферти третіх осіб (далі — «Компанія»), адресованим необмеженому колу осіб, розміщеним на Інтернет -Сайті за адресою: https://mudrakova.com.ua, далі – «Сайт».

1. ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИВЕДЕНІ В ОФЕРТІ

1.1. Учасник та/або Учасники (у всіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг Компанії на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати у договірні відносини з Компанією. Компанія не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.2. Акцепт Публічної оферти – означає повне і беззастережне прийняття цієї Оферти.

1.3. Послуги – це Вебінари, Тренінги та/або Коучинг, які надаються Компанією на умовах цієї Оферти.

1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), які проводяться в режимі реального часу і/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання за умов цієї Оферти.

1.5. Посилання на сайт – буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Компанії в мережі Інтернет.

1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару.

1.7. Тренінг – це урок, лекція, майстер-клас, інтенсив-курс або тривалий курс, марафон, які проводяться в режимі реального часу і виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.

1.8. Коучинг – це тренінг, який проводиться з Учасником в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти.

1.9. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг у рамках однієї Послуги, що впливає на її вартість. В рамках однієї послуги Учасники можуть вибрати будь-який з пакетів учасника на Сайті або на умовах цієї Оферти.

1.10. Реєстрація Учасника (далі – Реєстрація у всіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за посиланням на Сайт з подальшим наданням персональних даних та/або надання персональних даних за телефоном Компанії та/або іншим способом на умовах справжньої Оферти.

1.11. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Компанії надає Учаснику Тренінгу та/або Коучінга право на отримання Послуг Компанії на умовах цієї Оферти.

ПРАВИЛА УЧАСТИНИ У ВЕБІНАРІ

2.1 Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися, та виконати всі умови цієї Оферти.

2.2 Після реєстрації на Вебінар, на вказану Учасником електронну пошту, далі «e-mail», перед початком трансляції Вебінара, надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримано, перейшовши Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами цієї Оферти внаслідок чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінара. У разі надання персонального посилання на запис Вебінара на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

2.3 Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

2.4 Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, що не залежать від Компанії, у тому числі через невиконання Учасником, у тому числі, але не виключно п. 2.3 цієї Оферти.

2.5 Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час та тему Вебінара, лекторів, тривалість Вебінара, змінювати (переносити) та скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.

2.6 У випадку, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати та/або часу Вебінара, Учасники, які замовили відповідний Вебінар, одержують повідомлення про нову дату та/або час, а також Персональне посилання для участі в такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e- mail.

2.7 Компанія має право не допустити до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.8 Компанія залишає за собою право надавати Учасникам Вебінара посилання на запис проведеного Вебінара (за її наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарну підтримку на умовах Пакету Учасниці

2.9 У разі пропуску Учасником Вебінара, у тому числі з причин, що не залежать від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги компанії вважаються наданими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Вебінара (за його наявності) та/або додаткові матеріали.

2.10 За порушення морально-етичних норм та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, інша некоректна поведінка Учасника, який заважає проведенню Вебінара, Компанія має право на свій розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінара.

2.11 Під час проведення Вебінара Учасники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Вебінара, якщо особа, яка проводить її, не повідомить про інший порядок постановки питань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Компанією щодо всього вебінару або певного часу його проведення.

2.12 По закінченню Вебінара Учасники, які виконали всі умови цієї Оферти, у тому числі, але не виключно, умови п. 2.2. цієї Оферти, на розсуд Компанії отримують Сертифікати Компанії про участь у такому Вебінарі.

ПРАВЛА УЧАСТИНИ У ТРЕНІНГУ

3.1 Для участі в Тренінгу Учаснику необхідно Зареєструватися та виконати всі умови цієї Оферти.

3.2 Заповнення Анкети перед Тренінгом та передача її Компанії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі у Тренінгу.

3.3 Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Тренінгу, яка виникла з причин, що не залежать від Компанії.

3.4 Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, змінювати (переносити) та скасовувати його, повідомивши Учасника за вказаним при реєстрації контактним e-mail.

3.5 У випадку, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати, часу та/або місця Тренінгу, Учасники одержують повідомлення про такі зміни.

3.6 Компанія має право не допускати до участі у Тренінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

3.7 У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження Компанії, згідно з п. 6.1.4. Оферти, у тому числі з причин, що не залежать від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги компанії вважаються наданими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали. На свій розсуд Компанія має право запропонувати такому Учаснику участь в аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.

3.8 За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінгу, Компанія має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Тренінгу, під час якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.

3.9. Під час проведення Тренінгу, Учасники мають право ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Тренінгу, якщо особа, яка його проводить, не повідомить про інший порядок постановки питань та відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Компанією до всього тренінгу або його частини.

3.10 Компанія залишає за собою право надавати Учасникам Тренінгу Персональні посилання на запис проведеного Тренінгу (за їх наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах пакету Учасника.

3.11 По закінченню Тренінгу Учасники, які виконали всі умови цієї Оферти, у тому числі, але не виключно, умови п. 3.2. цієї Оферти, на розсуд Компанії отримують Сертифікати Компанії про участь у Тренінгу.

ПРАВИЛА УЧАСТИНИ У КОУЧИНГУ

4.1 Для участі в Коучінгу Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови цієї Оферти.

4.2 Заповнення Анкети перед Коучингом та передача її Компанії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі у Коучінгу.

4.3 Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Коучінгу, яка виникла з причин, що не залежать від Компанії.

4.4 Компанія має право на свій розсуд визначати місце, тему Коучінга, його тривалість, лекторів, змінювати (переносити) та скасовувати його, повідомивши Учаснику про це.

4.5 Компанія погоджує з Учасником дату та час Коучингу, а також можливість їх перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім у погоджену з Компанією дату та час.

4.6 У разі систематичного пропуску (два і більше разів) Коучінга без попереднього (не пізніше ніж за 12 годин) повідомлення Учасником про неможливість бути присутнім у погоджену з Компанією дату та час, з причин, що не залежать від Компанії. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) та на свій розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги компанії вважаються наданими належним чином.

4.7 Компанія має право не допускати до участі в Коучінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

4.8 У разі порушення морально-етичних норм та/або іншої некоректної поведінки Учасника Коучінга, Компанія має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Коучінга, під час якого надання Послуги було припинено, Учаснику не відшкодовується.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право:

5.1.1. Відмовити Учаснику у наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

5.1.2. Проводити фото- та відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані під час фото- та відеофіксації матеріали на свій розсуд.

5.1.3. Розробляти на власний розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати її дату, час, місце, змінювати (переносити) та скасовувати, визначати кількість та склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.

5.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Компанії. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

5.1.5. Залучати до надання Послуги або її окремих частин третіх осіб.

5.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, у тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати за надання послуг, вносити зміни до порядку надання послуг шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті.

5.2. Обов’язки Компанії:

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти

5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

5.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників з послуг Компанії та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.

5.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно у разі повного скасування Компанією, оплаченою Учасником Послуги.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАПРОТИ ДЛЯ УЧАСНИКА

6.1. Учасник має право:

6.1.1 Звертатися до Компанії для отримання інформації про Послуги Компанії, умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, зазначеними на Сайті та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим або іншим повідомленням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи Компанії.

6.1.2 Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Компанії на умовах цієї Оферти.

6.1.3 Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.

6.1.4 На умовах Оферти перенести одержання повністю оплаченої послуги на наступну найближчу встановлену Компанією дату її надання або узгодити з Компанією можливість заміни Послуги за умови попередження Компанії за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може бути лише один раз (крім Коучінга).

6.2. Обов’язки Учасника:

6.2.1 До акцептування Оферти ознайомитися з її діючими умовами.

6.2.2 Виконувати умови цієї Оферти.

6.2.3 Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

6.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною послугою або пакетом учасника:

6.3.1 Поширювати відео-, аудіозапис Послуги яким-л

6.3.2 Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів у текстовий формат та/або перекладу іншими мовами.

6.3.3 В комерційних цілях використовувати отриману від Компанії інформацію шляхом перекладу або розповсюдження знань та основ без попереднього погодження з Компанією.

6.3.4.Використовувати отриману від Компанії інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Компанією.

6.3.5 Організувати та проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Компанії.

6.3.6 Здійснювати дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.

6.3.7 Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам за винятком умов цієї Оферти.

6.3.8 Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Компанії, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання Послуг.

6.3.9 Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Компанії, інших Учасників та/або третіх осіб.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1 Вартість послуг Компанії за Пакетами учасників (за наявності Пакетів учасників) розміщується на Сайті та може змінюватись в залежності від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на сайті.

7.2 Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Компанії.

7.3 Послуга надається Компанією після повної, 100 (сто) % її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.

7.4 Учасник має право оплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, яка діяла на момент здійснення оплати першої частини.

7.5 Моментом оплати вважається зарахування коштів на поточний рахунок Компанії відповідно до обраного Учасника способу оплати.

7.6 На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, яка є дорожчою за початкову, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у разі, якщо сума нової Послуги є дешевшою за первинну, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Компанією, різниця вартості таких послуг може бути повернена Учаснику.

7.7 На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, Компанія може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.

7.8 Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним

7.9 Компанія передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.

7.10 Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Компанії на її особистий розсуд.

7.11 Компанія може проводити безкоштовні Вебінари та Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінар та Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ І УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1 Компанія не дає Учаснику жодних гарантій щодо послуг, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпека, безпомилковість, точна відповідність до вирішення конкретних завдань та умов Учасника.

8.2 Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, у тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати внаслідок надання послуг Компанією.

8.3 У разі надання Учасником свідомо неправдивих даних, згідно з п. 9.2.3 Оферти, Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються

8.4 У разі порушень у роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Компанія не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

8.5 Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Учаснику, у тому числі, але не виключно, внаслідок дій чи бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.

8.6. Сумарна відповідальність Компанії за будь-якими позовами та/або претензіями (у тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Компанії.

8.7 Компанія не є навчальним закладом і не займається якоюсь освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, що підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) здобуття професійних знань (4) навичок, умінь тощо, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Компанії .

8.8 Учасник, акцептуючи цю Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку та ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації, отриманої Учасником при наданні Послуг Компанією

8.9 Компанія не несе відповідальності за отримання результату, отримання результату, що не відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Компанії факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, Показників.

8.10 Компанія не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги надає приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Компанії або Учасника.

8.11 Ні за яких умов та обставин Компанія не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Учасником під час Послуги та переданою ним, а також за прийняті рішення та/або Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при наданні Послуги Компанією.

8.12 Ні за яких обставин Компанія не несе відповідальності перед Учасником та/або перед якоюсь третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, заподіяні внаслідок будь-якого використання інформації з сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з сайту, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту інформації, отриманої від Компанії при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, будь-яка втрачена вигода, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних в інформаційних системах Учасників та інше, що виникли під час надання будь-якої Послуги.

8.13 Компанія не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Компанії форс-мажорних обставин вона не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх наступу повідомляє на Сайті.

8.14.Всі суперечки, що виникають у цій Оферті або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Компанією та Учасником.

8.15 Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.

ІНШІ УМОВИ

9.1 Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Компанією та Учасником, у тому числі, але не виключно, інформація про Компанію, Учасників, третіх осіб, технології.

9.2 в рамках виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

9.2.1 Власником та розпорядником персональних даних Учасників є Компанія.

9.2.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою надання послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

9.2.3 З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.2.2. цієї Оферти можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

9.2.4 З персональними даними будуть здійснюватися наступні дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

9.2.5 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або їх повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної у п. 9.2.2. справжньої Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) на користь національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

9.2.6 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом усієї діяльності Компанії, після чого вони будуть знищені Компанією у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом строку, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної у п. 9.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

9.2.7 Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Компанії запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

9.2.8 Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.2.9 Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду Компанії на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, зазначених у п.9.2.3 цієї Оферти.

9.3 Учасники мають право на отримання Послуги тільки у випадку, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти

9.4 Інформування Учасників здійснюється у порядку, передбаченому п. 5.2.3. справжньої Оферти.

9.5 У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не врегульованих їй, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним та не підлягає оскарженню.

9.6 У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються та не розглядаються Компанією.

9.7 Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.

9.8 Проїзд до місця отримання Послуги та у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.

9.9 Оферта затверджена Компанією і діє протягом тривалості надання Послуг.

Є питання?
Приходь на консультацію і
дізнайся чого ти зможеш досягти
після навчання саме у нас